Transport
072 838 0 838

Utför transport av bilar, båtar, traktorer, maskiner och övrigt gods 
Utgår från Halmstad
Lastförmåga 3,7 ton
Flaklängd 6 meter
Utöver personbilar kan jag transportera:
- Minibussar
- Mindre husbilar
- Traktorer
- Arbetsmaskiner
- Båtar
- Etc.
Om du har en skrotbil som du vill bli av med så tar jag hand om även den typen av körningar.

Jag har trafiktillstånd från Transportstyrelsen för godstransporter och ansvarsförsäkring för ditt gods.

Jag anpassar ditt transportbehov efter dina önskemål så långt det är möjligt.